Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öns kollektivtrafik följer Folkhälsomyndighetens råd

Publicerad 2020-04-02 15:43
Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd för kollektivtrafiken ur ett smittskyddsperspektiv. Råden riktar sig både till den enskilde resenären och de som organiserar kollektivtrafikresor, och självfallet följer kollektivtrafiken på Gotland dessa råd.

För organisationen Svensk Kollektivtrafiks medlemmar, där Region Gotland som kollektivtrafikhuvudman är med, är råden att:

  • Se till att köra i den omfattning som behövs för att minska risk för trängsel
  • Se över och begränsa antalet resenärer per fordon utifrån fordonets utformning
  • Informera resenärerna hur de ska minska risken för smittspridning.

- Vi har fortlöpande kontakt med vår operatör Gotlandsbuss, och de har vidtagit vissa åtgärder som arbetsgivare ur ett arbetsmiljöperspektiv. På bussarna rullar det dessutom information gällande Coronaläget och man ska inte köra med överfulla bussar, säger Region Gotlands kollektivtrafikchef Jyrki Vainio.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson sa på presskonferensen den 1 april att det inte är acceptabelt att operatörer ställer in kollektivtrafik för att spara resurser och på så sätt öka trängseln.

Råd till resenärer

Råden till enskilda resenärer innebär bland annat att:

  • Hålla avstånd
  • Undvika att resa i rusningstid
  • De som tillhör riskgrupp - undvika att resa kollektivt överhuvudtaget.

- Kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion och vi följer hela tiden vad som sägs från centrala myndigheter och försöker göra allt för att förhindra ökad smittspridning, avslutar Jyrki Vainio.