Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (2 april)

Publicerad 2020-04-02 14:26
Läget avseende Covid-19 är fortsatt stabilt, inga nya bekräftade fall på Gotland idag. Det innebär att Gotland totalt sett har 12 bekräftade fall av Covid-19.

Smittskyddsläkare Maria Amér om läget kring skyddsutrustning i vården:

- Vi på Gotland befinner oss i en mycket speciell situation tillsammans med resten av Sverige. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och i takt med att vi lär oss mer om viruset och hur det smittar, förändras också kraven på skyddsutrustningen. I början var osäkerheten större och då krävdes större säkerhetsmarginal, vilket innebar att kraftigare skyddsutrustning rekommenderades.
 

Hur är situationen med skyddsutrustningen vårdpersonal? Finns det tillräckligt?

- Det finns skyddsutrustning idag, men den är annorlunda än den man är van vid. Exempelvis har vi andra visir eller ersätter med skyddsglasögon och munskydd. Vi får konstant inflöde av olika material och jobbar dagligen med att prioritera och fördela detta till verksamheterna.
 

Hur ser det ut framåt? Kommer vi att få mer utrustning?

- Vi får utrustning dels från våra leverantörer, men också från Socialstyrelsen som har fått ett nationellt inköps- och fördelningsuppdrag från Regeringen. Vi har också i dagarna gått ut med en direktupphandling där vi frågat flera företag på Gotland om de kan tillverka visir.