Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Maria Amér, Peter Lindvall och Eva Nypelius gästar Mediabaren

Publicerad 2020-04-02 12:10
Gotlands Medias arrangemang Mediabaren sänds live på helagotland.se torsdag 2 april klockan 13.30. Gäster är regiondirektör Peter Lindvall, smittskyddsläkare Maria Amér, regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och landshövding Anders Flanking.

Programmet arrangeras av Gotlands Media och sker inte inom ramen för Region Gotlands verksamhet. Alla eventuella tillgänglighetsanpassningar av sändningen, i form av textning eller teckentolkning, ansvarar därmed Gotlands Media för.