Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands företagsjour utökar sin kapacitet

Publicerad 2020-04-02 11:14
Idag kom beskedet att Almedalsveckan 2020 inte kommer att genomföras, med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer. Detta påverkar många av Gotlands företagare och Region Gotland förstärker nu företagsjourens kapacitet.

-Det gotländska samhällets ekonomi bygger till stor del på att vi är en besöksnäringsö så det svåra men ansvarsfulla beslutet att ställa in årets Almedalsvecka kommer få stora effekter för gotländska företag och privatpersoner. Vi utökar därför företagsjouren för att erbjuda stöd och rådgivning och jobbar vidare med ytterligare lokala åtgärder, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

-Det nationella stödpaketet som presenterades idag ger ett stort och välkommet generellt tillskott till kommuner och regioner för att klara de extra insatser och kostnader som Corona medför, säger Eva Nypelius.

Region Gotlands företagsjour har från och med idag förstärkt kapacitet att ta emot samtal från företagare i behov av vägledning.

- Det är ett faktum att Almedalsveckan inte kan genomföras som planerat i år. Det är ett hårt slag mot Gotlands företagare och det ger många ringar på vattnet. Vi har all förståelse för det och ska göra allt vi kan för att stötta. Vi samlar resurserna som finns både inom näringslivets organisationer och Region Gotland och har utökat beredskapen för att ta emot fler samtal till företagsjouren, berättar Johann Malmström, näringslivsstrateg, Region Gotland.

- Det finns en stor styrka inom det gotländska näringslivet och det är fantastiskt att se hur många som nu också hör av sig och vill hjälpa till, säger Johann Malmström.

Mer information och kontaktuppgifter till företagsjouren finns på www.gotland.se/informationtillforetagare