Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (1 april)

Publicerad 2020-04-01 15:56
Provsvar visar att ytterligare en person har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt tolv personer nu är konstaterat smittade på Gotland. Personen har smittats på Gotland och vistas isolerad i hemmet.

Stanna hemma om du är sjuk och undvik sociala kontakter

- Sedan förra veckan ser vi samhällsspridning av Covid-19 här på ön. De råd vi redan gått ut med är det nu ännu viktigare att vi alla följer, säger Region Gotlands smittskyddsläkare, Maria Amér. Vi har fått information att det finns de som insjuknar i något som kan vara covid-19 och då passar på att vila upp sig i sommarstugan på Gotland. Med anledning av det har Folkhälsomyndigheten tagit upp på sin presskonferens idag att om man har sjukdomssymptom förenliga med covid-19 så kan man vara smittad med en samhällsfarlig sjukdom vilket innebär att man är skyldig att isolera sig i hemmet och inte nyttja kollektivtrafik eller på annat sätt bete sig så man kan utsätta andra för smitta, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. I Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd som träder ikraft idag 1 april bör har man förtydligat vad som gäller för bl a butiker, föreningar, kollektivtrafik, idrottsföreningar, att vi ska hålla avstånd, att större sociala sammanhang ska undvikas och att personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.