Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturskolan inför SpeedAdmin

Kulturskolan har nu aktiverat det nya elevregistreringssystemet - med bland annat digitala kommunikations- och ansökningsverktyg.

Numera görs alla ansökningar digitalt. Vårdnadshavare kan nu logga in med Bank-ID för att kontrollera att kontaktuppgifter är korrekta och vilka ämnen som varje barn eventuellt står i kö till. Det går också att göra omprioriteringar i de sökta ämnena och söka nya. Vi kommer successivt att aktivera fler funktioner efterhand.

Om ni funderar på något - efter att ha försökt själva - får ni gärna maila expeditionen på kulturskolan@gotland.se så tar vi frågorna i den takt vi hinner med. Vi lär oss själva samtidigt.