Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med människor som funderar.

Psykisk hälsa under pandemin

Att känna oro, rädsla eller nedstämdhet ibland är inte farligt och helt normalt. Det kan vara en naturlig reaktion i det läge vi nu befinner oss med en spridning av coronavirus runt om i världen och på Gotland.

Om du eller någon i din omgivning känner oro så hjälper det ofta att prata med varandra. Ett samtal kan dämpa oro och rädsla.

Det är också viktigt att hålla fast vid det man brukar göra i vardagen.
Ta promenader, äta regelbundna måltider och försöka sova som vanligt. 

Sociala kontakter gör att vi mår bra. Om man inte kan träffas rent fysiskt så värmer ett telefonsamtal eller ett samtal via datorn.

Om du, eller någon i din omgivning, har oro, eller nedstämdhet som håller i sig så att det blir svart att klara av vardagen, finns kontakter man kan ta och vård att söka.

För barn

Bra ställen att söka hjälp och stöd för barn:

Om du som barn behöver ta kontakt med vården:

För vuxna

Om du som vuxen behöver ta kontakt med vården:

För vuxna som är oroliga för barn

Om du behöver ta kontakt med vården angående ett barn:

Sålla bland information och pausa från nyhetsflödet

Att hålla sig uppdaterad om vad som händer kan vara ett sätt att stilla oron.
Men det kan vara svårt att sålla bland all information. Använd säkra källor och pausa från nyhetsflödet ibland.

Uppdaterad information om coronaviruset:

Samlad stödlista för barn, ungdomar, vuxna och äldre med anledning av coronaviruset

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sammanställt en aktuell lista med länkar, appar, telefonlinjer och liknande som du och andra i din närhet kan ha stöd av för att främja psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Där finns allt från digitala caféer, digital läxhjälp till telefonlinjer för stöd vid ensamhet och psykisk ohälsa.

Hitta direkt