Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya och tidigare LONA-projekt

Ansökan för 2020 är beviljad med drygt 1,3 miljoner kr till sex olika projekt. Ett av dessa görs inom regionen, de övriga projekten ger stöd till naturvårdsinsatser som görs av ideella krafter inom föreningslivet. För LONA Pollinatörer är ännu en ansökan under beredning.  

Dessa föreningar på Gotland har LONA-projekt som startar 2020:

  • Slite Intresseförening får stöd för Bogeviken strandängar, ett projekt för att skapa betesmarker i ett våtmarksområde som varit igenvuxet. 
  • Klintebergets vänner får stöd för att bland annat göra en ny vandringsled på berget.
  • Strandföreningen Tofta - Gnisvärd får stöd för naturvårdande skötsel inom strandområdet. 
  • Lau Strandförening får stöd för underhåll och röjning av  strandområdet i Lausviken.
  • Svaide-Roma Skid- och orienteringsklubb får stöd för arbeten med promenadstigen runt Svaidevät och att bland annat skapa en större öppen vattenspegel i väten.

Genomförda och pågående LONA-projekt finns hos cirka 20 gotländska organisationer för botanik, ornitologi, idrott, hembygd, kultur, friluftsliv, gröna och blåa näringar samt några av regionens förvaltningar.

De 33 projekt som är genomförda 2004-2006 och 2010-2019 har tillsammans fått nära 6 miljoner kronor i stöd. De nio LONA-projekten från ansökningarna 2017-18 är tillsammans också beviljade dryga 6 miljoner kr i stöd. 

Projekten finns inom områdena tillgängliggörande av natur, naturvårdande insatser, vägvisning till natur och friluftsliv, fiskevård och fågelinventering.

Tillbaka till LONA:s huvudsida