Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst om coronaviruset

Det coronavirus som just nu
sprids i världen orsakar en
sjukdom som heter covid-19.

Sjukdomen kan vara farlig för
äldre personer och för personer
som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
för att minska risken
att coronavirus sprids.

Det finns många webbsidor att hitta bra
information på. Dessa sidor rekommenderar
Region Gotland:

På Myndigheten för delaktighet
finns också bra information:


Dessa råd från myndigheterna
beskriver hur du skyddar dig
själv och andra från att smittas
av coronaviruset.

Träffas utomhus

När du ska träffa personer utanför din 
familj, gör det gärna utomhus och 
håll avstånd.

Om du känner några symtom
på sjukdom, ska du helst inte
träffa någon alls.

Besök inte affärer där många samlas

Både du och de som driver affärerna
har ansvar för att det inte ska bli trångt.

Försök gå till affärer när det inte är många
andra där. Du kan till exempel handla
mitt på dagen på vardagar, eller sent på kvällen.

Följ affärernas regler, till exempel för
hur du ska stå i kö.

Håll 1-2 meters avstånd

Håll 1-2 meters avstånd 
​till människor utanför din familj.

Tvätta händerna

Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.

Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig

med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma om du
känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma från skolan
eller jobbet tills du är helt frisk
och två dygn till.

 • Feber
 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Problem med dina luftvägar
 • Förkylning

På 1177.se kan du läsa mer om vad
du ska göra om du tror att du behöver
testa dig:

Skydda de mest sårbara

Det är extra viktigt att vara försiktig om
du träffar någon som är i riskgrupp.
Håll 2 meters avstånd hela tiden.
Träffas helst utomhus.

Exempel på personer i riskgrupp:

 • De som är 70 år eller äldre.
 • De som har en hjärtsjukdom.
 • De som får behandling mot
  cancer.

På äldreboenden är det viktigt att
följa alla regler noga. Fråga
personalen om vilka regler som gäller.

Res på ett säkert sätt

Res bara om du känner dig frisk.
Följ de regler som gäller på till exempel 
båtar och bussar.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.
Men har ditt barn
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • Feber
 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Problem med luftvägar
 • Förkylning

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt och två
dygn till.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan ska du hämta ditt
barn direkt.

Om du eller den du
bor med har covid-19

Om du har fått veta att du
har covid-19, eller om någon
annan i din bostad har covid-19,
följ de råd och regler som vården 
ger er.
Stanna hemma och träffa inte 
andra personer.

Om du är frisk – rör på dig

Det är bra att vara utomhus
och att röra på sig.
Det är bra för både unga
och gamla personer.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.
Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått
informationen av, och fundera
över om det du har hört

är sant.

Så här jobbar Region Gotland

Region Gotland följer
Folkhälsomyndighetens
råd om viruset corona.
Vi arbetar även tillsammans
med andra myndigheter och organisationer
för att försöka minska så att viruset sprids.
 
Vi uppdaterar hela tiden
också vår egen sida:

 

Hitta direkt