Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst om coronaviruset

Det coronavirus som sprids i
världen orsakar en sjukdom
som heter covid-19.

Sjukdomen kan vara farlig för
äldre personer och för personer
som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
för att minska risken
att coronavirus sprids.

 

Tänk alltid på det här:

 • Vaccinera dig för att skydda dig själv och andra.
 • Stanna hemma vid minsta symtom på covid-19.
 • Testa dig om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.


Om du inte är vaccinerad:

 • Håll avstånd till andra.
 • Gå inte till platser med många människor.
 • Var försiktig med att träffa personer i riskgrupper.

Om du är sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma från skolan
eller jobbet tills du är helt frisk
och två dygn till:

 • Feber
 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Problem med dina luftvägar
 • Förkylning

Du ska också provta dig.
På 1177.se kan du läsa mer om hur
du ska göra:

Skydda de mest sårbara

Det är extra viktigt att vara försiktig om
du träffar någon som är i riskgrupp.

Exempel på personer i riskgrupp:

 • De som är 70 år eller äldre.
 • De som har en hjärtsjukdom.
 • De som får behandling mot
  cancer.

På äldreboenden är det viktigt att
följa alla regler noga. Fråga
personalen om vilka regler som gäller.
 

Res på ett säkert sätt

Res bara om du känner dig frisk.
Följ de regler som gäller på till exempel 
båtar och bussar.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.
Men har ditt barn
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • Feber
 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Problem med luftvägar
 • Förkylning

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt och två
dygn till.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan ska du hämta ditt
barn direkt.

Om du eller den du
bor med har covid-19

Om du har fått veta att du
har covid-19, eller om någon
annan i din bostad har covid-19,
följ de råd och regler som vården 
ger er.
Stanna hemma och träffa inte 
andra personer.

Om du är frisk – rör på dig

Det är bra att vara utomhus
och att röra på sig.
Det är bra för både unga
och gamla personer.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.
Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått
informationen av, och fundera
över om det du har hört

är sant.

Telefonnummer du kan ringa om du har frågor

Ring SOS Alarms informationsnummer 113 13
om du inte hittar information på internet.
På 113 13 kan du få information
om myndigheternas råd och regler.

Ring sjukvårdsupplysningens nummer 1177
om du behöver råd om dina symtom
och om du känner dig sjuk av covid-19.

Ring inte 1177 om du har andra frågor om corona-viruset
eller om myndigheternas råd och regler om corona-viruset.

Stöd med telefon-samtal

Om du behöver hjälp med att ringa
så kan du ringa Teletal
på telefonnummer 020-22 11 44.

Du kan få stöd och hjälp med telefon-samtal.
Teletal är gratis.

Så här jobbar Region Gotland

Region Gotland följer
Folkhälsomyndighetens
råd om viruset corona.
Vi arbetar även tillsammans
med andra myndigheter och organisationer
för att försöka minska så att viruset sprids.
 
Vi uppdaterar hela tiden
också vår egen sida:

 

Hitta direkt