Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lokala trafikföreskrifter

Trafikreglering

I Visby innerstad (inom stadsmuren) gäller förbud mot trafik med motordrivna fordon mellan klockan 22.00-06.00 övrig tid gäller genomfartsförbud.

Tomgångskörning:

Kommunfullmäktige i Gotlands kommun har den 14 augusti 1989, § 308, med stöd av 14 § hälsoskyddsförordningen, fastställt att tillåten tid för tomgångskörning är 1 minut.

Belastning:

På Strandvägen, delen Donnersgatan-Fiskarplan får fordon vars bruttovikt överstiger 3,5 ton inte föras.
På Blekhagsbacken, Skeppsbrogränd (delen Korsgatan-Strandgatan) och Palissadgatan får fordon vars bruttovikt överstiger 7 ton inte föras.
Gutevägen, delen Färjeleden-Visborgsgatan (Gutebacken) förbud mot genomfartstrafik för fordon med bruttovikt överstigande 7 ton.

Fordonshöjd:

Förteckning över vägportar i Visby innerstad med fri höjd understigande 4,5 meter.
Nedan angiven fri höjd understiger med 0,1 meter den vid barmark uppmätta höjden. Den fria höjden ernås vid en bredd av 260 cm.

Donnersport 2,8 m
Fiskarporten 3,0 m
Norderport 3,8 m
Kajsarporten 2,5 m
Strandporten lilla 1,6 m
Söderport 3,7 m
Klosterbrunnsgatan 8 2,0 m
Riga gränd 2 2,0 m
S:t Hansg. 27 3,0 m
S:t Hansg. 41 2,8 m
Rådhusplan 2,4 m

 

Farligt gods:

Uppställningsplats på södra delen av nya hamnterminalområdet.