Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Angående simhallar och covid-19

Efter kontakt med Folkhälsomyndigheten har vi blivit informerade om att det inte finns några restriktioner för simhallar angående covid-19

Vi uppmanar däremot våra gäster att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk och släng därefter näsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om du bara känner dig lite sjuk.

Mer information hittar du på folkhalsomyndigheten.se