Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inställt: öppna anhörigträffar

I syfte att minska spridning av coronaviruset ställs nu öppna anhörigträffar in.

Hälsofrämjande enheten beslutar att ställa in de öppna anhörigträffar som arrangeras i Visby och Klintehamn, tills vidare.

Detta för att bidra till minskad spridning av Coronaviruset.


För mer information om aktuell situation kring smittspridning, läs mer på www.gotland.se/nyacoronaviruset