Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sockenlista 2019

Publicerad 2020-03-10 10:53
Det är Ganthem socken, som med sina 10,7 procent ökat mest under året, medan Visby fortsatt är den socken som ökat mest sett till antal invånare.

Visby ökade under året sin befolkning med 387 invånare och är därmed den socken som antalsmässigt ökat mest. På andra plats, med en ökning på 32 invånare, hittar vi Bro. Tredjeplatsen delas mellan Lärbro och Tofta, som båda ökade sin befolkning med 27 invånare.  Antalet invånare i Othem socken minskade mest – de var vid årsskiftet 27 personer färre än året innan. På andraplats hittar vi Bunge, Tingstäde och Roma. De minskade sin befolkning med 19 invånare vardera.

Under det senaste decenniet ökade Visbys befolkning  med 2 486 invånare och var därmed den socken som ökade mest mellan 2009 och 2019. På andraplats, med en ökning på 313 invånare, hittar vi Västerhejde följt av Eskelhem som ökade med 189 personer. De tre socknar som tappat flest invånare är Havdhem, Rone och Rute.

Under den senaste tioårsperioden skedde den största procentuella ökningen med 30 procent i Eskelhem, Bro och Follingbo. Under samma period skedde den största procentuella minskningen, med 25 procent, i Ala, Hall och Alskog.

På nyårsafton 2019 uppgick den sammantagna folkmängden på Gotland till 59 686 personer. Jämfört med 2018 är vi 437 fler gotlänningar här på ön. Den senaste tioårsperioden har vi haft en ökning med 2 471 invånare.