Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ändrade öppettider 16-27 mars

Under veckorna 12-13 (16-27 mars) har Solbergabadet ändrade öppettider på grund av utökat skolbad.

Motionssimmet stänger kl. 08.00 samtliga vardagsmorgnar förutom onsdag 25 mars och öppnar för allmänheten kl. 15.00 på tisdag och fredag under båda veckorna samt torsdag 26/3