Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen vann två priser under Förnyelsedagen

Publicerad 2020-03-06 09:10
"Jag blir så stolt över allt framtidsarbete vi gör och alla duktiga medarbetare och chefer", säger förvaltningschef Marica Gardell.
Region Gotland uppmärksammade på onsdagen innovation och nytänkande genom att dela ut ett antal priser under Förnyelsedagen.
 
Socialförvaltningen tävlade med fyra bidrag till årets Förnyelsepris. Vi vann i hela två kategorier.
 
Temapriset Digitalisering
Socialförvaltningens projekt 3S - Stimulera, sporra och sprida välfärdsteknik inom äldreomsorgen, vann årets temapris som var digitalisering.
 
Många äldreboenden har varit delaktiga i projektet, både Region Gotlands boenden och privata utförare. 
 
De som var med och tog emot priset var Annette Adman och Mükail Aslan från Pjäsen, Johanna Calås och Anna Nilsson från Solrosen, Camilla Lundberg Tingsbrogården, Camilla Eriksson Illiansgården, Sarah Dahlström och Agneta Kint från Roma, Kia Karlström och Linda Marions från Terranova äldreboende, My Melin, Korttids och Mathias Molander, Stuxgården. Desstuom projektgruppen med Mia Löfgren, Birgitta Johansson, Gunnlög Köhn, Amie Stobenius och projektledaren Fredrik Westergaard.
 
Juryns motivering: Vinnaren har på ett grundligt och systematiskt sätt tagit sig an vår tids utmaningar såsom den demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningen. Genom digitalisering och välfärdsteknik, mod att agera snabbt och stor delaktighet har verksamheten satt den äldres självständighet och trygghet i fokus. De nya arbetssätten lyfter vardagen på ålderns höst och stimulerar såväl hjärta som hjärna.
 
 
 
Servicepriset
Det andra priset socialförvaltningen vann var servicepriset. Det gick till Digital hälsoinspiration, hälsofrämjande enheten.
Den digitala hälsoinspirationen är ett arbete som Ellinor Björkman, Tove Öberg och Maud Hjorter ligger bakom.
 
Juryns motivering: Vinnaren har visat på värdet av att våga prova nya vägar för att öka livskvaliteten hos flera målgrupper. I en tid när stillasittande är den nya hälsofaran har vinnaren skapat ett enkelt och tillgängligt sätt att stimulera aktivitet och rörelse i en inspirerande och vacker miljö.
 
Socialförvaltningen tävlade även med bidragen:
  • Familjerådslagsteamet
  • Din coach - ett nära stöd för personer med en funktionsnedsättning

Läs mer om alla bidrag och vinnare:
Förnyelsedagen och Förnyelsepriset

Läs mer om:
Projektet 3S
Digital hälsoinspiraton
Familjerådslag
Din coach