Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vinnarna av förnyelsepriset: Framtidens fastighetsservice och Thord Sundstrand, Stefan Ekelöf och Björn Ahlby från Teknikförvaltningen.

Fastighetsservice Gotland blev årets bästa förnyare

Publicerad 2020-03-04 17:44
Förnyelsepriset för 2019 går till Framtidens fastighetsservice och Thord Sundstrand, Stefan Ekelöf och Björn Ahlby från teknikförvaltningen för sitt nya arbetssätt att utföra taktillsyn på Region Gotlands fastigheter med hjälp av drönare.

Förnyelsepriset är Region Gotlands eget pris som syftar till att stimulera utvecklingsarbete och uppmärksamma goda förebilder som jobbar för att förbättra service och kvalitet i regionens verksamheter. I år var 42 bidrag nominerade och presenterades den 4 mars under Förnyelsedagen på Ica Maxi Arena. Priset delas ut i fem priskategorier och prissumman för samtliga kategorier är 20.000 kronor. Prissumman ska användas till verksamhetsutveckling eller till medarbetarens vidareutveckling.

Vinnare av Förnyelsepriset 2019

Bidrag 38. Framtidens fastighetsservice (Fastighetsservice Gotland, Thord Sundstrand, Stefan Ekelöf och Björn Ahlby, teknikförvaltningen)

Juryns motivering: Vinnaren har på ett snillrikt sätt gett befintlig teknik ett nytt användningsområde med enastående resultat. Det nya arbetssättet förbättrar såväl arbetsmiljö som säkerhet för medarbetarna och ger stor effektivisering och resursbesparing för både verksamheten och kunderna. Dessutom har de tidigare negativa konsekvenserna för närmiljön eliminerats.

Vinnaren av Kvalitetspriset

Bidrag 16. Ökad kontinuitet för patienter

Juryns motivering: Vinnaren har genom att sätta kunden i centrum och nyttja personalens kompetens på rätt sätt förbättrat såväl service som kvalitet. Detta systematiska och genomtänkta förbättringsarbete har ökat patientsäkerheten och tillgängligheten. Samtidigt har kostnaderna minskat och arbetsmiljön förbättrats. Dessutom har vinnaren fått bättre resultat i flera kvalitetsregister. Genialt!

Servicepris

Bidrag 4. Digital hälsoinspiration

Juryns motivering: Vinnaren har visat på värdet av att våga prova nya vägar för att öka livskvaliteten hos flera målgrupper. I en tid när stillasittande är den nya hälsofaran har vinnaren skapat ett enkelt och tillgängligt sätt att stimulera aktivitet och rörelse i en inspirerande och vacker miljö.

Temapris, digitalisering

Bidrag 3. 3S - Stimulera, sporra och sprida

Juryns motivering: Vinnaren har på ett grundligt och systematiskt sätt tagit sig an vår tids utmaningar såsom den demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningen. Genom digitalisering och välfärdsteknik, mod att agera snabbt och stor delaktighet har verksamheten satt den äldres självständighet och trygghet i fokus. De nya arbetssätten lyfter vardagen på ålderns höst och stimulerar såväl hjärta som hjärna.

Publikens pris

Bidrag 32. Inhalation på delegation, barnavdelningen på Visby Lasarett 

Publikens pris utses genom SMS-röstning och i år inkom 2323 röster. Av dessa röstade 287 på vinnaren som blev bidrag 32: Inhalation på delegation, barnavdelningen på Visby Lasarett (hälso- och sjukvårdsförvaltningen) för sitt arbete med att effektivisera så att det blir både säkrare för patienterna och för personalen.

Bästa monter

Bidrag 33. Tillgängliga lärmiljöer

Pris för bästa monter är ära, diplom och blommor och utses av Uppsala universitet.

 

På gotland.se kan du se filmer som presenterar vinnarbidragen och alla övriga tävlingsbidrag: https://gotland.se/nominerade2019