Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så utvecklar vi Gotland mot år 2040

Publicerad 2020-03-03 16:43
I en så kallad Tidig dialog finns nu möjlighet att lämna idéer och förslag på hur Gotland kan utvecklas fram till år 2040.
Mellan 4 mars och 31 maj 2020 finns första version av en webbtjänst där boende, besökare och företagare kan lämna synpunkter på Gotlands utveckling. Hur ska vi utveckla vårt boende och våra verksamheter? Hur kombinerar vi utveckling med att samtidigt ta hänsyn till våra kuster och vårt hav? Webbtjänsten kommer att utvecklas vidare under våren.
 
Efter den 31 maj kommer de förslag och idéer som kommit in att bearbetas och ligga till grund för det fortsatta arbetet.
 
Den tidiga dialogen är ett led i arbetet med den nya översiktsplanen för Gotland 2040. En översiktsplan är en strategisk plan för hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ger vägledning inför kommande beslut som rör mark- och vattenanvändningen på Gotland.
 
Under Region Gotlands förnyelsedag den 4 mars i Ica Maxi Arena, finns projektledarna för Tidig dialog på plats för att visa upp den första versionen av webbverktyget och för att berätta mer om arbetet med översiktsplanen.
 
Projektledarna finns också på plats när Region Gotlands regionala utvecklingsstrategi presenteras i Vamlingbo bygdegård 3 mars klockan 18.30 och i Rone bygdegård 4 mars klockan 18.30.