Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föräldrautbildning i cannabiskunskap på MiniMaria

Är du förälder och orolig för att ditt barn ska börja röka cannabis eller redan har provat? Då är du välkommen till MiniMarias utbildning i cannabiskunskap.
Utbildningen är kostnadsfri och vi träffas i grupp med andra föräldrar vid tre tillfällen på kvällstid.
På utbildningen kommer vi bland annat att tala om det här:
  • Hur cannabis påverkar fysiskt, psykiskt och socialt
  • Hur du som förälder kan prata med ditt barn om cannabis
  • Hur du sakligt kan bemöta vanliga argument
Kursen omfattar tre tisdagar:

Datum: 17/3, 24/3 och 31/3 kl.17.30-19.00
 
Plats: Neptungatan 6, MiniMarias lokaler
 
Kursledare:  Patrick Wilhelmsson, behandlare
Eva Lindvall, behandlare
 
Anmälan senast 16/3:
Telefonnummer: 0498-204600
E-post: minimaria@gotland.se