Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands karttjänster inte tillgängliga under helgen

Publicerad 2020-02-28 09:39
På grund av en planerad uppdatering av våra system, kommer Region Gotlands karttjänster inte att vara tillgängliga under lördag och söndag (29 februari och 1 mars).

Detta innebär att de tjänster på gotland.se som innehåller en kartfunktion, inte kommer fungera. När uppdateringen är klar kommer våra tjänster att fungera som vanligt.