Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med människor i olika miljöer karaktäristiska för Gotland

Vårt Gotland 2040 – Välkommen till dialog

Publicerad 2020-02-28 07:51
Nu presenteras förslaget till en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som ska ta ut riktningen för Gotland 2040. Den berör bland annat frågorna om hur det ska vara att bo, leva och jobba på Gotland i framtiden. Kom och prata om din och Gotlands framtid.

Syftet med dialogerna är att kort presentera förslaget till regional utvecklingsstrategi, diskutera de gemensamma utmaningar vi står inför och vad vi tillsammans kan arbeta med framåt. Dialogerna blir också viktiga inspel i arbetet med den nya översiktsplanen för Gotland.

Mer information och anmälan till dialogerna hittar du här Anmäl dig gärna så snart som möjligt så att vi kan planera för en enklare förtäring.
 

Välkommen att vara med och diskutera Gotlands framtid vid något av följande möten:

Vamlingbo bygdegård tisdag den 3 mars klockan 18.30 – 21.00, anmäl dig snarast

Rone bygdegård onsdag den 4 mars klockan 18.30 – 21.00, anmäl dig snarast

Kräklingbo bygdegård måndag den 9 mars klockan 18.30 – 21.00

Sanda bygdegård onsdag den 18 mars klockan 18.30 – 21.00

Romaskolans matsal lördag den 21 mars klockan 10.00 – 13.00

Stenkyrka Folkets hus tisdag den 31 mars klockan 18.30 – 21.00

Fårö bygdegård onsdag den 1 april klockan 18.30 – 21.00

Rådhuset på Visborg, Visby måndag den 6 april klockan 18.30 – 21.00

I lokalerna finns hörselslinga
 

Inbjudan till boende och aktörer på Gotland

Vi välkomnar representanter från organisationer, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och självklart också boende på ön att vara en del i framtidsarbetet. Ta gärna med en smartphone!
 

Program

• Första timmen: information om förslaget och hur remissynpunkter kan lämnas.
• Fika, enklare förtäring (anmäl dig därför gärna i förväg).
• Efter fikat och som längst fram till sluttiden: diskussion och frågor vid stationer med teman från strategins olika områden.

Läs mer om dialogerna på www.gotland.se/gotland2040