Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C)

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2020-02-26 17:52
I dag, den 26 februari, har regionstyrelsen haft sammanträde. Mötet
behandlade, bland annat, utökad industrimark på Österby, markanvisning i Roma, regional utvecklingsstrategi och program för jämställd hälsa.

I länken här nedan kan du läsa en sammanfattning som nämner några av sammanträdets 30 ärenden.