Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öns kollektivtrafik ökade mest i landet då det gäller nöjdheten

Publicerad 2020-02-25 13:49
Kollektivtrafiken på Gotland är bättre än dess rykte. Det kan man konstatera efter att 2019 års nationella Kollektivtrafikbarometer presenterats.

Faktum är att Kollektivtrafiken i Gotland har den största positiva utvecklingen i hela Sverige av NKI, Nöjd-Kund-Index. En ökning med 4 procentenheter jämfört med 2018.
- Det här stärker bara det vi redan visste. De som åker med trafiken är ofta nöjda, säger Jyrki Vainio, chef för Region Gotlands kollektivtrafikenhet.

Svenskarna är allt nöjdare med kollektivtrafiken och de som väljer att resa med kollektivtrafik är mer lojala jämfört med förra året. De allra nöjdaste resenärerna är de som reser i storstäderna samt de som bor i landsbygden. Det visar årets analyser från den nationella resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern. För första gången är nu kollektivtrafikens ambassadörer fler än skeptikerna, utifrån NPS-skalan som är det vanliga måttet för kundundersökningar för att mäta lojaliteten hos konsumenter.

Differens mellan de som åker och som inte åker

På Gotland är 56 procent av kollektivtrafikens kunder nöjda med trafiken. Det är fyra procent bättre än i fjol. Dock fortfarande under riksgenomsnittet som är 60 procent. När det gäller Gotland konstaterar också Kollektivtrafikbarometer att differensen mellan kundnöjdheten (de som åker) och allmänheten (både de som nyttjar och inte nyttjar trafiken) när det gäller uppfattningen om kollektivtrafiken på Gotland är stor. Här har vi ett varumärkesunderskott.
- Antingen har de som inte är kunder ännu inte hittat till kollektivtrafiken eller inte hittat något passande resealternativ, eller så har man påverkats av rykte, mediabild osv., säger Mattias Andersson på Svensk Kollektivtrafik.

Annat där Gotland sticker ut är att fler här än riksgenomsnittet tycker att man bidrar till en bättre miljö om man åker kollektivt. Dessutom tycker en stor andel, 75 procent, att det är enkelt att köpa biljetter och kort.

De som bor i landsbygden och mindre tätorter tycker i högre grad att förare och ombordpersonal har ett trevligt bemötande än vad de tycker som bor i större städer eller pendlar till storstäder. På Gotland tycker 81 procent att bemötande är trevligt, jämfört med 78 procent i snitt i Sverige.