Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tipsa oss om nedmonterade telefonstolpar

Publicerad 2020-02-21 14:15
I media har det framkommit att det ligger nedmonterade telefonstolpar i naturen runtom på ön. Impregneringen i stolparna kan innebära en miljöpåverkan och Region Gotland ber nu er om hjälp att lokalisera upplagen, eftersom vi saknar information om var de finns.

Har du sett upplag av telefonstolpar i naturen eller har du stolpar liggandes på din mark? Kontakta gärna oss på registrator-mbn@gotland.se. Vänligen uppge en så exakt plats som möjligt, info om antal stolpar och hur länge de har legat där och om det finns någon övrig information på stolparna. Du får också gärna skicka med bilder på upplagen.