Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbud på delar av ön från 1 april

Publicerad 2020-02-25 09:14
För abonnenter anslutna till det kommunala vattenledningsnätet utfärdas nu bevattningsförbud för Visby, Väskinde, Västerhejde, Tofta, Eskelhem, Sanda och Västergarn.

Förbudet gäller från 1 april. Det är ännu för tidigt att säga hur lång tid det kommer att gälla, men det kommer i alla fall att gälla över sommaren. Bevattningsförbudet kan också troligen komma att utökas och gälla andra socknar eller hela Gotland. Vattennivåerna i främst de stora grundvattenmagasinen är ännu låga, trots den senaste tidens regniga väder.

Förbudet gäller:

  • Bevattning med spridare eller slang. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna.
  • Biltvätt med slang.
  • Spa/pool/bassänger får inte fyllas på med kommunalt dricksvatten.

Grundvattnet är allas vårt ansvar, varför det förstås är bra att vi alla försöker spara på vattnet och att även de med enskilda brunnar försöker spara.