Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Driftstopp i ”Procapita” och ”Tieto Education” (skoladministrativa system)

Publicerad 2020-02-24 15:15
Under tiden 24 - 25 februari kommer ett planerat driftstopp att genomföras inom skoladministrativt skolsystemet, “Tieto Education
Turen har nu kommit till införandet av ett nytt skoladministrativt skolsystem, “Tieto Education” inom förskolan, grundskolan, fritidshemmen och grundsärskolan. Driftstoppet berör tillgången till de skoladministrativa systemen ”Procapita” och ”Tieto Education” för förskolor, grundskolor, särskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen i Region Gotlands regi. Detta inkluderar e-tjänsterna kopplade till dessa system (till exempel ”Familjesidan”, “Kommunal förskola - ansökan”, ”Skolvalet” och ”Ansökan till vuxenutbildning”).