Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Människor går på Adelsgatan i Visby en gråmulen dag. Foto: Alexander Farnsworth/Mostphotos

Fortsatt befolkningsökning på ön

Publicerad 2020-02-20 11:50
Jämfört med 2018 är vi nu 437 fler gotlänningar här på ön. Sammanlagt är vi 59 686 och framför allt beror ökningen på att fler väljer att flytta hit, än härifrån.

Totalt bor det 29 816 män på Gotland och 29 870 kvinnor. Antalet kvinnor ökade med 194 under 2019, och antalet män ökade med 243 personer. I och med utgången av 2019 fullbordades också årtusendets andra decennium. På nyårsafton 2019 uppgick folkmängden på Gotland till 59 686 personer, en ökning med 2 471 personer sedan nyårsaftonen 2009, för ett decennium sedan.

Så här säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius om siffrorna:

Det är fantastiskt roligt och positivt att vi ökar befolkningen för sjätte året i rad. Det innebär att vi snart når den magiska gränsen med 60 000 invånare, om den här positiva befolkningstrenden fortsätter.

Det är mycket positivt som sker på Gotland som bidrar till inflyttning, jag tänker bland annat på Uppsala universitet campus Gotland, försvarets återetablering och alla våra duktiga företagare som bidrar till jobb och sysselsättning.

Ett fortsatt bostadsbyggande över hela ön och väl utbyggd offentlig service är viktigt, förutom vår fantastiska natur och kultur, för att Gotlands skall vara en attraktiv plats att bo och leva på. Regionens mål är tydligt: vi behöver öka antalet invånare i arbetsför ålder för att klara kompetensförsörjningen framöver.