Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut om markupplåtelse i Almedalen

Publicerad 2020-02-20 14:00
Vid tekniska nämndens möte den 19 februari beslutade man bland annat om en markupplåtelse som innebär att Villa Alma i Almedalen (före detta Almedalens hotell) kan anlägga en uteservering om 21 kvadratmeter mot Almedalen. Detta var ett beslut mot förvaltningens förslag.

En ny prislista för verksamhetsavfall beslutade man också om. Den innebär bland annat att det framöver blir billigare att lämna verksamhetsavfall (till exempel ett kök man rivit). Det komer kosta 500 kronor att lämna max en kubikmeter. Över en kubik ska även fortsättningsvis kosta 1000 kronor att lämna.

Vidare beslöt man om en ny avfallsplan för 2020-2030 som ska revideras vart fjärde år. Det är en visionär plan med många konkreta förslag.

I filmen berättar tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg, om besluten: