Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nämndbeslut gör det billigare att lämna mindre avfall på återvinningscentral

Publicerad 2020-02-19 16:00
Tekniska nämnden vill att det ska kosta 500 kronor istället för 1000 kronor att lämna en mindre mängd avfall som inte är hushållsavfall på återvinningscentralerna. I alla fall om det är mindre än en kubikmeter avfall.

Det handlar om annat avfall än hushållsavfall, alltså det som heter verksamhetsavfall och kan vara ett gammalt kök som man rivit ut eller liknande. Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer vid industrier, affärer eller tjänsteföretag. Men det kan även uppkomma verksamhetsavfall i ett hushåll, till exempel från större renoverings- och byggnadsarbeten eller omfattande trädgårdsarbeten. Beslutet innebär att verksamhetsavfall upp till en kubik kommer kosta 500 kronor framöver. Är det över en kubik kostar det 1000 kronor.

Prisbilden tar hänsyn till näringslivet

Verksamhetsavfall omfattas inte av den kommunala renhållningsskyldigheten och kan lämnas till valfri avfallsmottagare som kan vara ett privat företag. Regionen har således ingen lagstadgad skyldighet att ta emot annat än husavfall. Den prisbild som regionen har satt ska inte konkurrera med privata näringsidkare.