Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland höjer sin kompetens i krisberedskap och totalförsvar

Publicerad 2020-02-14 14:05
Ett av Region Gotlands mål är att ”Region Gotland har en god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar”. Ett socialt hållbart samhälle måste tåla påfrestningar, vara anpassningsbart och förändringsbenäget. För detta krävs utbildning och under 2020 genomför Region Gotland utbildningar och övningar i krisberedskap och totalförsvar.

Cirka 80 tjänstepersoner från olika förvaltningar och politiker i Region Gotland påbörjade i december en utbildning i krisberedskap och totalförsvar. Då var det en endagsutbildning. Denna vecka har en tvådagarsutbildning genomförts. På schemat stod bland annat totalförsvarets uppbyggnad, säkerhetsskydd, juridik samt samverkan under höjd beredskap.

Utbildningen i krisberedskap och totalförsvar är en del av gemensamt framtagen utbildnings- och övningsinsats för perioden 2019-2022 som bland annat genomförs av Länsstyrelsen på Gotland utifrån den överenskommelse som finns mellan staten (MSB) och Sveriges kommuner och regioner. Under 2020 genomförs även Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) där även Region Gotland medverkar.

- De utbildningsinsatser som nu genomförs syftar till att öka kompetensen inom Region Gotland då det gäller vår roll och vårt ansvar i det totalförsvar som nu byggs upp igen. Vi har ett stort ansvar för många samhällsviktiga verksamheter som berör gotlänningarnas trygghet och som måste fungera vid olika samhällsstörningar, exempelvis sjukvård, räddningstjänst, skola och omsorg, vattenförsörjning med mera, säger Christer Stoltz, beredskapschef i Region Gotland. Det handlar bland annat om att kunna ställa om vår organisation för att möta ett förändrat omvärldsläge/hotbild. Det är ett långsiktigt planeringsarbete som nu kommer att fortsätta inom våra olika verksamheter.

Region Gotland medverkar, tillsammans med bland andra Länsstyrelsen och Gotlands regemente P18, i totalförsvarsövningen under året. Den ska, inom ramen för totalförsvaret, öva skydd av samhällsviktiga  funktioner, värna civilbefolkningen och försvara landet mot väpnat angrepp. I totalförsvaret ingår både det civila försvaret och det militära försvaret.