Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öns stadsträdgårdsmästare med i nationell jubileumsfilm

Publicerad 2020-02-14 08:29
Det gröna gör att vi mår bättre! Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare fyller 100 år 2020 och har i samband med det har tagit fram en serie filmer.
I den första filmen medverkar bland annat Region Gotlands stadsträdgårdsmästere Pernilla Johansson.

Det är den första filmen av fyra i ett samarbete mellan Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Tankesmedjan Movium vid SLU under jubileumsåret 2020.

Titeln är: ”Grönskans betydelse”. Hur viktig är grönskan för oss människor? Vad bidrar träd, parker och urban natur med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald?