Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Äldre dam och flicka utomhus.

När minnet sviker

Det finns hjälp att få när du eller någon i din närhet märker att minnet blir sämre och det påverkar vardagen.