Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gymnastik böjer sig ner med fingrarna mot marken

Sjukgymnastik/Fysioterapi

Primärvårdens sjukgymnastmottagning finns på tre ställen på ön; I Visby, på Hemse och i Slite. Vi tar emot patienter från alla vårdcentraler på ön - både i regionens regi och i privat regi.