Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

”Inget vatten, inget liv” – miljötävling för elever

Publicerad 2020-02-12 09:06
Lions på Gotland arrangerar med stöd av Region Gotland, teknikförvaltningen, en miljötävling för mellanstadieelever. Tävlingen heter ”Inget vatten, inget liv” och pågår från 1 februari till 15 maj.

Barn och ungdomar visar ett allt större engagemang för miljöfrågor. Därför utlyser Lions i samarbete med Region Gotland denna en tävling där mellanstadieelever på Gotland kan komma med förslag och nya infallsvinklar på temat vatten, "Inget vatten, inget liv".

Tävlingen består av tre delar:

  • Del 1 är en uppsatstävling där eleverna skriver vad de tänker om miljöfrågorna med betoning på vatten.
  • Del 2 består av att ge goda tips när det gäller den framtida vattenförsörjningen.
  • I del 3 ber vi eleverna föreslå aktiviteter på miljötemat med fokus på vatten. Det ska vara aktiviteter som de själva och deras kompisar skulle vilja delta i, och vi hoppas därigenom få nya, fantasifulla förslag som man kan bygga vidare på. Vi lämnar fältet helt fritt för hur ett sådant tävlingsbidrag kan se ut och litar på deras kreativitet och förmåga att tänka utanför traditionella ramar. Alla typer av aktiviteter är tillåtna - från traditionella miljöaktiviteter till musik, dans, teater, animeringar etc. - på temat vatten.

Efter tävlingstidens slut bjuds alla som deltagit i tävlingen in till en stor avslutning den 2 juni klockan 17.00 hos Region Gotland, Rådhuset Visborg. Eleverna får då läsa upp och/eller framföra sina olika förslag från scen samt ta emot fina priser. Tävlingen, som initierats av Lions i Finland, genomförs i flera av länderna runt Östersjön (Baltic Sea Lions).