Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekonomiskt stöd

Alla som bor på Gotland har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att det ska finnas hjälp för dig om du riskerar att inte kunna försörja dig själv eller din familj.