Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Privatsimlektioner hösten 2020

Hemsebadet erbjuder privatsimlektioner tisdagar och lördagar

Kostnad: 250 kr för 30 minuter/lektion

Anmälan sker till Hemsebadet på telefon: 0498 20 47 48