Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Felaktig utloggning från 1177 Vårdguidens e-tjänster anmäls till Datainspektionen

Publicerad 2020-02-10 13:36
Inera har meddelat att en personuppgiftsincident inträffat under perioden 5-27 januari.
Incidenten berör enbart de personer som loggat in på 1177 vårdguidens e-tjänster via Internet Explorer. Ett fel i utloggningsfunktionen medförde att det personliga innehållet, efter utloggning av en individ, blev tillgängligt för en annan individ om denne använde samma dator kort tid efteråt.
 
- Det är förmodligen inte många olika personer som använt just den webbläsaren och dessutom på samma dator, vid inloggning på 1177, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Och om man ändå skulle ha gjort det är det med största sannolikhet en annan familjemedlem, inte någon utomstående. Men det finns ändå en risk att personuppgifter röjts och därför anmäler vi detta till Dataskyddsinspektionen, säger han.
 
Så fort Inera fick kännedom om incidenten stängdes tjänsten ned. När felet var rättat öppnades tjänsten igen.  
 
Inera ägs av SKR Företag, regioner och kommuner och driver bland annat 1177 Vårdguiden samt tillhörande e-tjänster.