Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar kring upphandling av särskilda boenden

Publicerad 2020-02-10 09:44
Här har vi samlat information och frågor och svar kring konkurrensutsättningen av särskilda boenden.
På socialnämndens sammanträde den 4 december 2019 beslutade politikerna att socialförvaltningen ska gå vidare och konkurrensutsätta vissa särskilda boenden.
 
På nämndens möte den 6 februari 2020 beslutade politikerna att börja med att konkurrensutsätta Hemse äldreboende och Iliansgården i Hemse.
När de vet hur den upphandlingen har gått tar de ett nytt beslut kring eventuella upphandlingar av Roma äldreboende, Syréngården i Roma och Fältgatan i Visby.
 
Pjäsen i Visby kommer under denna mandatperiod inte att bli aktuell för konkurrensutsättning.
 
Här kommer frågor och svar med anledning av den konkurrensutsättning som nu ska ske i Hemse:
 
Vad händer nu?
Nu ska förvaltningen ta fram ett förfrågningsunderlag, alltså vilka krav som ska ställas på de företag som är intresserade av att driva Hemse äldreboende och Iliansgården i Hemse.
 
På socialnämndens sammanträde den 11 juni kommer politikerna att ta beslut om hur upphandlingsunderlaget ska se ut.
 
Därefter kan företag lämna in anbud. Under november eller december vet vi mer om de anbud som kommit in och politikerna tar då beslut om vem som ska driva boendena.
 
Efter det tar det ytterligare tid innan överflyttningen sker.
 
Det kan också vara så att politikerna bedömer att det inte kommit in några tillräckligt bra anbud. Då kan de besluta att regionen ska fortsätta driva boendena.
 
Hur påverkar detta de som bor på något av boendena?
Det viktiga är att kvaliteten och verksamheten inte kommer att förändras när ett boende går över i privat regi. Det är samma krav på kvalitet som gäller oavsett utförare. Det är fortfarande Region Gotland som ansvarar för att krav på kvalitet efterlevs.
 
Hur påverkar detta medarbetare som jobbar på ett av dessa boenden?
Vid en så kallad verksamhetsövergång är grunden att all personal följer med till en ny utförare.
 
Saker som kan skilja mellan olika arbetsgivare är bemanning, kollektivavtal och förutsättning för heltidsarbete.
 
Vår utgångspunkt är att medarbetare som inte vill flytta med erbjuds annan tjänst inom regionen.

Hur kan medarbetare vara med och påverka processen?
Under processens gång kommer det att ske samverkan med de fackliga organisationerna. Det blir samverkan både kring förfrågningsunderlaget, alltså hur kraven ska se ut, och kring förslaget på ny utförare , när man kommit så långt.