Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Besök Sjöfartens dag

Publicerad 2020-02-05 13:40
Under Sjöfartens dag uppmärksammas sjöfartens olika yrken till sjöss - yrkesgrupper som behövs för att fartyg ska kunna fungera - allt från matroser, motormän, befäl och kockar till service- och godspersonal.

Under dagen presenterar sig olika företag, organisationer och utbildningar på en yrkes- och studiemässa. På plats finns Wisbygymnasiets sjöfartutbildning som utbildar matroser och motormän. Även hamnavdelningen vid Region Gotland deltar.

Läs mer