Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi vann Psynkpriset!

Publicerad 2020-02-07 08:56
När barn och unga på Gotland mår dåligt samarbetar socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att kunna hjälpa på bästa sätt. Det uppmärksammas nu genom Psynkpriset.
- Vi är jättestolta och vi delar detta pris med alla våra medarbetare, säger chefen för psykiatrin på Gotland, Marie Härlin.
 
Hon och Maria ten Siethoff, chef för barn- och ungdomspsykiatrin, tog emot priset i Stockholm tidigare i veckan.
 
Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som står bakom priset som varje år delas ut för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa. 
 
Socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under flera år tillsammans byggt upp Socialpsykiatriska teamet, MiniMaria och Första linjen.
 
Det socialpsykiatriska temat åker hem till barn- och unga som behöver stöd i vardagen.
MiniMaria är en mottagning för barn och unga när det gäller missbruk och psykisk ohälsa.
Första Linjen är en mottagning för barn och unga kring psykisk hälsa.
 
- Genom samverkan kan vi jobba så mycket mer effektivt och vi har lättare att fånga upp barn och unga och deras problem, säger Marica Gardell, socialdirektör.
 
Motiveringen till priset lyder:
”Psynkpriset i kategorin Samverkan går till Socialpsykiatriska teamet, MiniMaria och Första Linjen i Region Gotland för att de genom enträgen, innovativ och gränsöverskridande samverkan och ett gemensamt ansvarstagande skapat förutsättningar för att barn och unga och deras familjer får hjälp, vilket minskar lidande och ökar möjligheterna till ett gott liv.”