Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kvinna läser bok

Boken kommer hem till dig

Publicerad 2020-02-06 15:55
Personer som har svårt att själva ta sig till biblioteket på grund av hög ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan nu få hemleverans av biblioteksmaterial. ”Boken kommer” är en kostnadsfri service, tillgänglig över hela Gotland.
Region Gotland finansierar Boken kommer med projektmedel från Stärkta bibliotek, vilket är ett tillfälligt stöd från regeringen för att öka utbud och tillgänglighet till biblioteksverksamhet i landets kommuner. Projektet pågår till och med juni 2020.
 
– Tjänsten är en förutsättning för att biblioteken ska kunna verka för uppdraget att vara tillgängliga för alla, säger Elsa Langland, projektledare Boken kommer, Region Gotland. 
 
Boken kommer är en gratis tjänst och tillgänglig för alla på Gotland som av olika fysiska eller psykiska skäl har svårt att besöka ett bibliotek. Inom projektets ramar kan bibliotekets personal besöka låntagaren en gång i månaden med färdiga bokkassar utifrån önskemål eller intressen – och hämta dem igen efter en månad. Beställningen kan innehålla böcker på svenska eller andra språk, tidskrifter, böcker med stor stil, lättlästa böcker, ljudböcker, talböcker, musik och film. I dagsläget besöker bibliotekets personal omkring 50 personer runt om på Gotland. Biblioteksassistent Camilla Enblom är en av dem som levererar bokkassar och tar beställningar:
 
– Det är en uppskattad tjänst och så värdefullt att vi kan erbjuda den igen, säger hon.
 
I bibliotekslagen är personer med funktionsnedsättning en prioriterad grupp som biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet. Servicen har tidigare funnits på Gotland men resurser drogs in under 2016 i samband med ett besparingskrav. Sedan dess har Boken kommer levt kvar på vissa bibliotek men inte kunnat erbjudas likvärdigt till alla som har behovet, förrän nu. 
 
– Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Vår förhoppning är att Boken kommer kan bli en permanent service här på ön, säger Elsa Langland.                                                                                                              
Är du intresserad av tjänsten Boken kommer, kontakta:
Telefon: 070-788 79 83
 
Följ med hem till en av våra låntagare. Se filmen här: