Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Internationellt innovationspris till Region Gotland

Publicerad 2020-02-06 15:17
Lisa Larsson och Lisa Lindell från Region Gotland är just nu i Tel-Aviv för att ta emot ett internationellt innovationspris för världsunik idé. Priset heter Quality Innovation Award 2019 och handlar om innovativa tekniker och arbetssätt som stödjer hållbar utveckling.

Först vann Region Gotland det nationella Quality Innovation Award 2019. Nu har man alltså även vunnit i den internationella delen där man tävlat mot över 500 olika bidrag från ett 20-tal länder.
- Ja, det är otroligt och ett kvitto på att vi lyckats i vårt innovationsarbete. I det här fallet ligger Gotland i framkant i världen, berättar Lisa Lindell som är strateg inom kvalitet och verksamhetsutveckling i Region Gotland och säger att detta är viktigt för den offentliga sektorn.
- Att vi lyckats är beror på modiga politiker och kreativa medarbetare samt att vi samarbetat med näringslivet, tillägger Lisa Lindell.

Priset är alltså för den innovation som innebar att Gotland var först i Sverige att behandla deponigas med regenerativ termisk oxidation (RTO), och dessutom först i världen med att nyttja överskottsenergin från RTO-anläggningen i fjärrvärmenätet. Detta projekt har teknikförvaltningens avfallsutvecklare Lisa Larsson arbetat med. Det ger energi som värmer upp drygt 100 hushåll i Visby varje år.

Det här är en fjäder i hatten för Gotland och Sverige. Sverige har inte placerat sig i denna tävling sen 2016. År 2019 vann Sverige i hela fem av sju kategorier i tävlingen. Gotlands bidrag var i kategorin Offentlig sektor.

Stolt Lisa

Priset går alltså till Region Gotland, men det är Lisa Larsson som står för själva innovationen.
- Jag är självfallet mycket glad och stolt över det här. Jag hoppas förstås att denna innovation sprids och kan nyttjas av andra också, säger Lisa Larsson.

Goda föredömen

Quality Innovation Award ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Innovationerna ska bidra till att sprida kunskap och vara goda föredömen. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov.

Den svenska utmärkelseceremonin av Quality Innovation Award 2019 ägde rum på Näringslivets hus i Stockholm den 3 februari. I Sverige är det SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, som står bakom priset.

Bildtext: Vinnare Dag Kroslid från NorDan, Miden Melle Hannah från Multi4, Lisa Lindell och Lisa Larsson från Region Gotland med Magnus Hellgren, Sveriges ambassadör i Israel.