Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Markanvisningstävling för gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg

Publicerad 2020-02-05 09:58
Region Gotland bjuder in till en markanvisningstävling inom Visborgs idrotts- och rekreationsområde. Nu söker regionen en byggherre som vill delta i utvecklingen av idrottsområdet.

Markanvisningstävlingen omfattar ett markområde som upplåtes med tomträtt för gymnastikhall med möjlighet till kommersiellt komplement med inriktning mot idrottsverksamhet. Idrottsområdet ligger inom stadsdelen Visborg i södra Visby.

Förslag på utformning av efterfrågad idrottsanläggning enligt specifikation i förutsättningarna med prisuppgift ska lämnas in till Region Gotland senast den 17 april 2020. . Information och förutsättningar kan hämtas via länk nedan

Regionstyrelsen beräknas fatta beslut om att teckna ett markanvisningsavtal juni 2020.