Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Felaktiga sakuppgifter sprids

Publicerad 2020-02-04 09:34
Det har florerat felaktiga uppgifter om att Region Gotland subventionerar körkort och/eller körkortsutbildning i alternativa nyhetsmedier på nätet och i sociala medier. Upprinnelsen till detta är ett inslag på Radio P4 Gotland förra veckan om läxläsning på lätt svenska för personer som håller på att ta körkort. Detta inslag snappades upp av bland andra Samhällsnytt, Nya Tider och Nyheter idag.

Sakuppgifterna om att Region Gotland subventionerar körkort och/eller körkortsutbildning stämmer inte och förekommer inte heller i Radio P4 Gotlands inslag. Det korrekta är att Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset och NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande), inom ramen för ett läxhjälpsprojekt som pågått under en rad år, stöttar personer med utländsk bakgrund kring körkortsteorin. Deltagarna står själva för teoriböcker, körkortslektioner på körskolan och annat som ingår i körkortet. Allt startade egentligen med att samma aktörer gick ihop i ett läxhjälpsprojekt där man kombinerade svenskaträning med temat säkerhet i trafiken, inom ramen för folkbildning.

- Vi vet att en inkörsport till att bli en del av det svenska samhället är att komma in på arbetsmarknaden. Flera arbeten idag kräver körkort. Vi bestämde därför att på nytt starta läxhjälp med teorin och att hitta frivilliga handledare. De som går i gruppen har inte ett nätverk av släkt och vänner som kan övningsköra med dem. Vi tycker detta är ett viktigt bidrag till integrationen, säger Pia Rönnestig chef för Studieförbundet Vuxenskolan Gotland

Röda Korset bistår med lokal och Studieförbundet Vuxenskolan med visst studiematerialstöd till volontärer. Volontärer hjälper till med läxläsningen och att handleda personer som håller på att ta sitt körkort. Även tolkhjälp sker genom volontärer, men har också skett med stöd av integrationsenheten vid Region Gotland.

Som en kommentar till att Region Gotland och framför allt då integrationsenheten, figurerat i rapporteringen i alternativa nyhetsmedier, säger Eva Flemming, enhetschef:

- Vårt uppdrag är att ge människor som är nyanlända till Sverige hjälp till självhjälp. Vi visar på olika vägar ut i samhället. Det här är en av dem.

Från och med årsskiftet har integrationsenhetens verksamhet slagits samman med arbetsmarknadsenheten och bildat arbetsmarknads- och integrationsenheten.

Syfte med organisationsförändringen är att skapa en flexibel enhet som kan möta individer utifrån deras individuella behov - oavsett om personen är ung, vuxen, nyanländ eller av behov av extra motiverande insatser. Sammantaget handlar det om en relativt stor målgrupp av medborgare som den nya enheten arbetar med. Fokus för enheten är att vägleda individer till arbete eller studier.