Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Missa inte True Colors Gotlands HBTQ+träffar

Publicerad 2020-02-03 16:47
Region Gotlands ungdomsgårdar och Fenix ungkulturhus har skapat en grupp kallad True Colors Gotland som riktar sig till ungdomar inom HBTQ+ och deras vänner. Den 4 februari klockan 17.00-18.00 genomförs en en första informationsträff som riktar sig främst till vårdnadshavare och andra vuxna med ungdomar inom HBTQ+ på Fenix ungkulturhus.

True Colors Gotland består av fritidsledare och ungdomslotsar med engagemang och kunskap inom HBTQ-frågor. Målsättningen med True Colors Gotland är att skapa möten för HBTQ+gruppen eller ungdomar med funderingar över sin identitet. Åldersgruppen är från årskurs 7 upp till 19 år. 

Syftet är att HBTQ+ ska få vara normen på våra träffar där ingen ifrågasätts utan kan prata om frågor och funderingar rörande sexualitet och identitet utan oro. Behovet av trygga platser där ni kan träffa andra i liknande situation som en själv och där en får vara sig själv är livsviktigt. Träffarna och kommande aktiviteter är helt gratis.

Vi ses på Fenix ungkulturhus på Norra Hansegatan 6B i Visby.

Följ oss på Instagram@gotlandstruecolors för att se vilka aktiviteter och möten som är på gång.