Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Karin Sandberg-Täpp, kvalitetsutvecklare Region Gotland och Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet.

Barn och elever i förskolan och skolan ska ha jämlika förutsättningar

Publicerad 2020-01-31 10:44
Hur arbetar Region Gotlands förskolor och skolor så att utbildningen blir tillgänglig för alla barn och elever? Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, är i dagarna på besök för att ta del av hur man arbetar med detta just på Gotland.

- Det är roligt att få se praktiken här och spännande att Gotland tagit ett helhetsgrepp och att alla skolformer ingår. Det är inte så många andra län som
tagit det greppet. Den typen av systematiska förbättringsarbete som man ägnar sig åt här är bevisat effektivt både för att öka skolnärvaro och måluppfyllelse. Därför vill jag ta tillfället i akt att träffa och höra mer om hur verksamheterna
upplever förbättringsarbetet, berättar Malin Ekman Aldén, generaldirektör för myndigheten för delaktighet.

Under torsdagen och fredagen besöker generaldirektören representanter för några utav de verksamheter som arbetar med metodmaterialet Tillgängliga lärmiljöer.

- Myndigheten för delaktighet ska stötta och samordna funktionshinderpolitiken i hela samhället. Vissa sektorer såsom arbetsmarknad och utbildning är centrala i det, menar Malin Ekman Aldén.

Region Gotlands förskole- och skolpersonal har utbildats i att utveckla tillgängliga lärmiljöer, vilket bland annat inbegriper utbildning i ett värderingsverktyg. Verktyget är till för att utifrån ett antal indikatorer analysera vad som kan förbättras i verksamheten. Indikatorerna har bevisats betydelsefulla för att elever ska trivas och kunna lära sig. Däribland inbegrips frågor om ljud och luft, möjligheter till vila och gemenskap, samverkan med hemmet samt olika sätt att lära.

- Det här motsvarar ett systematiskt arbetsmiljöarbete på en arbetsplats, i det här fallet på barnens och elevernas arbetsplats i förskolan och skolan. Sådant förbättringsarbete har stor betydelse för att förebygga utanförskap både i skolan och senare i vuxenlivet, menar Karin Sandberg Täpp, kvalitetsutvecklare inom kvalitet och utveckling, på Region Gotlands utbildnings- och arbetslivsförvaltning.

 

Läs mer om tillgängliga lärmiljöer

Läs mer om Myndigheten för delaktighet