Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronaviruset på Gotland

Smittspridningen av covid-19 på Gotland ökar. Den som utvecklar symtom som kan vara covid-19 uppmanas att stanna hemma och testa sig, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Pandemin pågår, och det är fortsatt viktigt att vi hjälps åt och umgås med ansvar för att minska risken för smitta i samhället. Den som ännu inte har vaccinerat sig mot covid-19 behöver följa särskilda råd för att skydda sig själv och andra.

Läs om gällande råd och rekommendationer

Veckorapport publiceras på måndagar

En veckorapport med statistik om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland publiceras på måndagar (alternativt första helgfria vardagen) mellan klockan 14.30–15.00.

Senaste statistiken och lägesrapporter om covid-19 på Gotland

Hitta direkt