Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland och pandemin med covid-19

Region Gotland publicerar första måndagen  i varje månad en Lägesrapport smittskydd under "Nyheter" på den här webbsidan.

Läs mer

Här hittar du tider för drop-in-vaccination (covid-19)

Läs om gällande råd och rekommendationer

Statistik och analyser om covid-19 inklusive vaccinationer (folkhalsomyndigheten.se)

Hitta direkt