Kontakt

Information rörande markanvisningen lämnas av:

Per Wallstedt
Fritidsstrateg
Telefon: 0498-26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se  

Anna Adler
Exploateringsstrateg
Telefon: 0498-26 90 75
E-post: anna.adler@gotland.se

Susanna Collin
Markingenjör
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: susanna.collin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Markanvisning avseende idrottsanläggning Visborg

Markanvisningstävling avseende gymnastik- och idrottsanläggning.

Region Gotland bjuder härmed in till markanvisningstävling inom Visborgs idrotts-och rekreationsområde och söker nu en byggherre som vill delta i utvecklingen av idrottsområdet. Markanvisningstävlingen omfattar ett markområde som upplåtes med tomträtt för gymnastikhall med möjlighet till kommersiellt komplement med inriktning mot idrottsverksamhet.

Idrottsområdet ligger inom stadsdelen Visborg där en hållbar och innovativ miljö att bo, leva och verka i växer fram och där visionen är att skapa en livfull stadsdel för arbete, boende och en aktiv fritid med naturens lugn inpå knuten.

Förslag på utformning av efterfrågad idrottsanläggning enligt specifikation i förutsättningarna med prisuppgift ska lämnas in till Region Gotland senast den 17 april 2020. Regionstyrelsen beräknas fatta beslut om att teckna ett markanvisningsavtal juni 2020.

  • Information och förutsättningar hämtas nedan under Handlingar.

Information rörande markanvisningen lämnas av:
Per Wallstedt, fritidsstrateg, tfn 0498-26 96 31,
e-post: per.wallstedt@gotland.se
Anna Adler, tfn 0498-26 90 75, exploateringsstrateg,
e-post: anna.adler@gotland.se
Susanna Collin, markingenjör, tfn 0498-26 90 00,
e-post: susanna.collin@gotland.se

Handlingar