Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utmaningsrätten har återinförts

Publicerad 2020-01-29 15:00
Regionfullmäktige beslutade under förra året att återinföra utmaningsrätten. Det innebär att Region Gotland ska ta emot initiativ från medborgare och medarbetare i syfte att pröva möjligheten att överta verksamhet i andra driftsformer. Nu har riktlinjer tagits fram för att tydliggöra hur det ska gå till.

Den 21 oktober 2019 beslutade regionfullmäktige att återinföra utmaningsrätten som varit avskaffad sedan november 2010. Beslutet innebär att den som är intresserad av att själv driva en avgränsad del av Region Gotlands verksamhet nu har möjlighet att initiera en prövning om en upphandling ska genomföras för den aktuella verksamheten. 

Utmaningen ska riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas. Det är även nämnden som prövar om utmaningen ska antas utifrån gällande lagstiftning, mål och annat som reglerar verksamheten.

Om utmaningen godkänns startar en upphandling utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU). Den som har utmanat verksamheten har alltså inga garantier om att få uppdraget, utan utmaningsrätten handlar om möjligheten att ta initiativ till att någon del av regionens verksamhet prövas för konkurrensutsättning.