Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Problem med e-posten

Publicerad 2020-02-03 14:35
Region Gotland har haft problem med sitt mejlsystem vilket kan innebära att en del e-post från regionen har haft och fortfarande har svårt att nå sina mottagare.
Väntar du på e-post från Region Gotland i ett pågående ärende, börja med att kontrollera din skräppost. Saknar du fortfarande något utskick, kontakta din ordinarie handläggare eller aktuell kundtjänst.