Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

”Om tio år har vi kanske sociala robotar”

Publicerad 2020-01-28 15:59
Runt 200 undersköterskor och annan omvårdnadspersonal samlades på tisdagen till en första dag på temat digitalisering i verkligheten.
- Det är intressant, allt är ju inte nytt men man får en uppdatering om vad som är på gång, säger Robert Östlund, som arbetar på Solrosens äldreboende.
 
Robert Östlund, undersköterska på Solrosen.
Robert Östlund från Solrosens äldreboende.
 
Projektet Digital äldreomsorg finansieras av EU-medel och syftar till att höja medarbetarnas kompetens kring digitalisering och framtida välfärdsteknik.
 
På tisdagen lyssnade omvårdnadspersonal, både privatanställda och regionanställda, till föreläsaren Per Mosseby. 
 
Samma föreläsning hölls både på förmiddagen och eftermiddagen för att så många som möjligt skulle kunna gå.
 
Per Mosseby har en bakgrund som internetentreprenör och chef för digitaliseringsfrågor inom Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
 
- Gotland ligger långt fram när det gäller välfärdsteknik, bland annat med nattkameror, berömde han.
 
Per Mosseby inledde med att säga att behovet av välfärdstjänster ökar samtidigt som färre människor ska utföra de här tjänsterna. Då måste vi ta hjälp av tekniken.
 
- Det är nödvändigt om vi inte ska stressa ännu mer eller lägga mindre tid på våra brukare.
 
Välfärdsteknik i form av digital dokumentation, digital nattillsyn, robotar, GPS-larm, spel, VR och mycket annat har prövats och till viss del införts på flera av öns äldreboenden.
 
- Vi har prövat nattkameror. Det var bra, då slipper vi gå in och störa på nätterna, säger Robert Östlund.
 
Om han får sia om framtiden tror han att nattkamerorna används flitigt inom några år.
 
- Och om tio år har vi kanske sociala robotar som kan vara till hjälp i vardagen för brukarna.
 
Efter Per Mossebys föreläsning genomfördes också en workshop med alla deltagare.
 
Den 21 april kommer en ny dag inom projektet att genomföras. Mer information om tema och inbjudningar kommer längre fram.
 
 
Deltagare från Solrosens äldreboende.
Medarbetare från Solrosens äldreboende.
 
Caroline Allard, projektledare Digital äldreomsorg.
Projektledare Caroline Allard.
 
Föreläsare Per Mosseby.
Föreläsare Per Mosseby.